to top

İçtihatlar

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2020/5738 Karar Numarası: 2020/4350 Karar Tarihi: 22.10.2020

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/5738

Karar Numarası: 2020/4350

Karar Tarihi: 22.10.2020

BANKACA VERİLEN KREDİ KARTINDAN DAVACININ BİLGİSİ VE RIZASI HİLAFINA MAİL ORDER YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIŞVERİŞ NEDENİYLE UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİNDE HUSUMETİN BANKAYA YÖNELTİLECEĞİ - Bankaların, Özel Yasa İle Kurulan ve Kendilerine Alanlarında Çeşitli İmtiyazlar Tanınan, Topladıkları Mevduatı ve Katılım Fonların�...

Devamını Oku

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/11629 Karar Numarası: 2020/3376 Karar Tarihi: 01.06.2020

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/11629

Karar Numarası: 2020/3376

Karar Tarihi: 01.06.2020

AVUKATIN UYAP’TAN İCRA DOSYASINA VEKÂLET SUNMASININ DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATACAĞI - Borçluya Tebliğ Edilen Ödeme Emri Tebliğ Mazbatasının İncelenmesi İle; Haber Bırakılan Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığı - Söz Konusu Tebligatın Bu Hali İle Tebligat Kanunu İle Tebligat Yönetmeliğ...

Devamını Oku

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2020/8078 Karar Numarası: 2021/513 Karar Tarihi: 19.01.2021

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2020/8078

Karar Numarası: 2021/513

Karar Tarihi: 19.01.2021

TİCARETİ TERK EDEN TİCARET ŞİRKETLERİNİN MAL BEYANI VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMADIĞI - Sermaye Şirketlerinin İcra ve İflas Kanunu İlgili Maddesinde Belirtilen Mal Beyanında Bulunma Zorunluluğunun Olmadığı - İlgili Madde Gerekçesinde de Belirtildiği Gibi, Ticareti Terkin, Sermaye Şirketinin Ticaret Unvanının Ticaret...

Devamını Oku

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas Numarası: 2019/3395 Karar Numarası: 2020/468 Karar Tarihi: 26.02.2020

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas Numarası: 2019/3395

Karar Numarası: 2020/468

Karar Tarihi: 26.02.2020

İDARENİN BAKIM VE SORUMLULUĞUNDA OLAN KARAYOLUNDA YETERLİ TEDBİR ALINMADIĞINDAN MEYDANA GELDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN KAZADAN KAYNAKLANAN ZARARIN ÖDENMESİ İSTEMİNDE GÖREVLİ MAHKEME – Davacıların Murisinin Kullandığı Aracın İstanbul Ankara Devlet Yolu Üzerinde Tek Taraflı Trafik Kazası Yapması Sonucunda Hayatını ...

Devamını Oku

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/3611 Karar Numarası: 2020/4734 Karar Tarihi: 04.11.2020

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/3611

Karar Numarası: 2020/4734

Karar Tarihi: 04.11.2020

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İLE ESER SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ VE TECAVÜZÜN ORTADAN KALDIRILMASI TALEPLERİNİN BİR ARADA İLERİ SÜRÜLEREK TALEP YIĞILMASININ SÖZ KONUSU OLDUĞU DAVALARIN TİCARİ ARABULUCULUĞA TABİ OLMAKSIZIN MAHKEMECE ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI GEREKTİĞİ – Konusu Bir Miktar Paranın Ödenmesi Olan...

Devamını Oku
  • 1
  • 2


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]