to top

Arabuluculuk

  • Aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar hariç, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde 6325 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyari arabuluculuk hizmetleri.
  • 7036 sayılı Kanun kapsamında, Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce dava şartı arabuluculuk hizmetleri.
  • 6102 sayılı Kanun kapsamında, bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce dava şartı arabuluculuk hizmetleri.
  • 6502 sayılı Kanun kapsamında, tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce dava şartı arabuluculuk hizmetleri.


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]