to top

Gayrimenkul Hukuku & İnşaat Hukuku

 • Paylı mülkiyete tabi taşınmazla ilgili olarak yönetim ve tasarruf anlaşmalarının hazırlanması, yararlanma ve kullanma şeklinin tespiti, paydaşlıktan çıkarma, paylı malın aynen taksim yahut satış suretiyle ortaklığın giderilmesi davaları.
 • Sınırın belirlenmesi / tespiti davaları.
 • Olağanüstü kazandırıcı zamanaşımı sebebiyle tescil davası.
 • Arazinin maliki ile malzeme sahibi arasındaki tazminat ve/veya tapu iptali tescil davası.
 • Taşkın yapılarda irtifak hakkı veya mülkiyete yönelik tescil davası.
 • Paylı mülkiyete tabi taşınmazda önalım hakkından doğan tapu iptali ve tescil davası.
 • Sözleşmeden doğan ön alım, alım ve geri alım davaları.
 • Geçit hakları.
 • Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davası.
 • Taşınmaz satış vaadine dayanan tapu iptal ve tescil davası.
 • İrade fesadı sebebiyle tapu iptal ve tescil davası.
 • İnançlı işlem nedenine dayanan tapu iptal ve tescil davası.
 • Ehliyetsizlik nedenine dayanan tapu iptal ve tescil davası.
 • Sahtecilik nedenine dayanan tapu iptal ve tescil davası
 • Vekâlet görevinin kötüye kullanılması nedenine dayanan tapu iptal ve tescil davası.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayanan tapu iptal ve tescil davası.
 • Yüklenicinin temliki işlemine dayanan tapu iptal ve tescil davası.
 • El atmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil davaları.
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti davası.
 • Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davası.
 • İmar uygulamasından doğan bedel artırım ve alacak davaları.
 • Tapuda kayıt düzeltme davası.
 • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin, gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin ve eser sözleşmelerinin hazırlanması, ifa, tazminat, tescil davaları.


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]