to top

Ceza Hukuku

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçlar ile özel ceza kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununda yer alan suçlar, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan suçlar, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan suçlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda düzenlenen suçlar, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda tanımlanan suçlar, 6831 sayılı Orman Kanununda tanımlanan suçlar) kapsamında yürütülen soruşturma ve kovuşturma dosyalarında şüpheli / sanık müdafiliği ve müşteki vekilliği hizmetleri ile haksız koruma tedbirleri nedeniyle tazminat davaları.


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]