to top

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  • İş sözleşmelerinin hazırlanması.
  • İşçi işveren ilişkisinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, ayrımcılık tazminatı, kötü niyet tazminatı, sendikal tazminat, asgari geçim indirimi alacağı, sosyal haklar, maddi tazminat, manevi tazminat)
  • İşe iade, boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı davası.
  • İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası ile tespit, itiraz ve rücu davaları.
  • Hizmet tespiti davası.
  • İdari para cezalarına itiraz.
  • Ölüm aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı bağlanmasına ilişkin davalar.
  • Kurum işleminin iptali davası.


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]