to top

Miras Hukuku

 • Mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası.
 • Vasiyetname, miras sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerle ilgili hukuki yardım.
 • Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davaları.
 • Mirasçılık belgesi alınması.
 • Mirasın intikali işlemleri.
 • Vasiyetin yerine getirilmesi davası.
 • Vasiyetin reddi.
 • Miras sebebiyle istihkak davası.
 • Mirasın paylaşılması davası.
 • Mirasta denkleştirme davası.
 • Tenkis davası.
 • Muris muvazaası sebebiyle tapu iptali ve tescil davası.


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]