to top

Ticaret Hukuku

  • Ticaret şirketlerine hukuki danışmalık verilmesi, ticari alacakların tahsili için dava ve takip işlemlerinin yürütülmesi, tarafı oldukları tüm davalarda ve idari uyuşmazlıklarda şirketin temsili.
  • Ticaret sicil müdürlüğünün kararlarına karşı itiraz.
  • Ticaret unvanına tecavüz sebebiyle tespit, men, silme, değiştirme, kaldırma, maddi ve manevi tazminat davaları.
  • Haksız rekabet sebebiyle tespit, men, kaldırma, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhası, maddi ve manevi tazminat davaları, ceza davaları.
  • Kıymetli evrakın zayi sebebiyle iptali davası.
  • Eşya ve yolcu taşıma sözleşmesinden doğan davalar.
  • Sigorta sözleşmelerinden doğan tazminat davaları.


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]