to top

Borçlar Hukuku & Sözleşmeler Hukuku

 • Haksız fiilden doğan maddi ve manevi tazminat davaları (ölüm halinde cenaze giderleri, tedavi giderleri ile ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar; bedensel zarar halinde tedavi giderleri, kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar).
 • Sebepsiz zenginleşmeden doğan davalar.
 • Borçların ifa edilmemesi halinde ifa ve/veya tazminat davaları
 • Satış sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar (zapttan sorumluluk, ayıptan sorumluluk, ön alım, satış bedelinin tahsili, temerrüt, seçimlik hakların kullanımı, tazminat talepleri).
 • Trampa sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Bağışlama sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar (ayıptan sorumluluk, sözleşmenin feshi, tahliye, hapis hakkının kullanımı, kira bedelinin belirlenmesi, uyarlama davaları).
 • Ödünç sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Pazarlamacılık sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Evde hizmet sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Eser sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar (ayıptan sorumluluk, sözleşme bedelinin tahsili, sözleşmenin feshi ve tazminat davaları).
 • Yayım sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Vekâletsiz iş görmeden doğan davalar.
 • Komisyon sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Saklama sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Kefalet sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar.
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar (iptal, tenkis, fesih).
 • Adi ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan tüm davalar (kazancın paylaşılması, rekabet yasağı, yönetim yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması, ortaklıktan çıkma veya çıkarılma, adi ortaklığın tasfiyesi davaları).


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]