to top

Tüketici Hukuku

  • Ayıplı mal sebebiyle seçimlik hakların kullanılması (sözleşmeden dönme, ayıp oranında bedelden indirim, ücretsiz onarım, ayıpsız misli ile değiştirme)
  • Ayıplı hizmet sebebiyle seçimlik hakların kullanılması (hizmetin yeniden görülmesi, ücretsiz onarım, ayıp oranında bedelden indirim, sözleşmeden dönme).
  • Tüketici sözleşmelerinde cayma hakkının kullanılması.
  • İlçe ve il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılması ve sürecin takip edilmesi.
  • Hakem heyeti kararına karşı itiraz.


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]