to top

Kat Mülkiyeti Hukuku

  • Yönetim planı hazırlanması.
  • Yönetim kuruluna hukuki danışmanlık faaliyetleri.
  • Kat malikleri kurulu toplantılarının yapılması sürecinde hukuki yardım.
  • Ortak gider / avans borcunun ve gecikme tazminatının tahsili için icra takip işlemlerinin başlatılması, itiraz halinde itirazın kaldırılması / iptali davalarının açılması.
  • Kanuni ipotek hakkı tescili.


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]