to top

Hakkımızda

Bizi Tanıyın

2014 yılında kuruldu

About Us

2014 yılında Av. Orhan ÇOBAN ve Av. Doğan ERİŞ tarafından hak, adalet, emek ve dürüstlük ilkeleri üzerine kurulan hukuk büromuzda, kamu hizmeti ve aynı zamanda serbest bir meslek olan avukatlığın, yargının kurucu unsurlarından biri olduğunu her daim göz önünde tutarak, Avukatlık Kanunu’nun verdiği görev ve yetkiler, yüklediği sorumluluklar ve çizdiği sınırlar çerçevesinde, meslek kurallarına uygun şekilde, müvekkillerimizin her derecede yargı organları, tüm resmi kurumlar ve özel kuruluşlar nezdinde temsil edilmesini, haklarının müdafaa ve muhafaza edilmesini, tarafı oldukları hukuki uyuşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini hedefliyoruz.

Avukat olarak yüklenmiş olduğumuz görevin, bu görevin kutsallığının ve bize yüklemiş olduğu ağır sorumluluğun her daim idrakinde olarak, mesleğimizi doğruluk ve dürüstlük kaidelerine, mesleğimizin saygınlığına ve taşıdığımız unvanın gerektirdiği güven duygusuna ve meslek etik kurallarına uygun biçimde yerine getireceğimize inancımız tamdır.

Bu ilke ve hedeflerimiz kapsamında hukuk büromuzda gerçek ve tüzel kişilere etkin bir hukuki hizmet verilmekte, hukuki sorunlarına çözümler sunulmakta, hukuki danışmanlık yapılmakta, arabuluculuk hizmeti verilmekte, idari başvuruları gerçekleştirilmekte, çalışma alanlarımız kapsamında yer alan dava ve icra takipleri takip edilmektedir.Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]