to top

Aile Hukuku

 

 • Nişanın bozulması sebebiyle maddi, manevi tazminat ve hediyelerin iadesi davası.
 • Evlenmenin iptali davaları.
 • Boşanma, velayet, kişisel ilişki, maddi, manevi tazminat, tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası davaları.
 • Evlilik birliğini temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması davaları.
 • Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlem davaları.
 • Mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması.
 • Mal rejiminin tasfiyesi davaları.
 • Soy bağına ilişkin davalar.
 • Tanımanın iptali davası.
 • Evlat edinme ve evlatlık ilişkisinin kaldırılması davaları.
 • Velayetin kaldırılması davası.
 • Yardım ve eğitim nafakalarına ilişkin davalar.
 • Vesayet davaları.
 • Kayyımlık ve yasal danışmanlık davaları.
 • 6284 sayılı Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbir başvuruları.


Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad.
No:61/1 Saadet Han Kat:1 Daire:3-4
Kadıköy / İSTANBUL
0(216) 427 23 25
0(216) 336 59 88
[email protected]